Neinvazivní mezoterapie

Jak to funguje?

Mezoterapie je novější způsob jak zlepšit výživu pleti až do jejích buněk bez použití intradermální aplikace za pomoci jehel. Dokáže vpravit aktivní složky ne jen k bezprostřední blízkosti buněk, ale přímo do jejich jádra. Jedná se o působení elektrických, světelných či radiových impulsů, které jsou schopny proniknout přes vrchní vrstvu pokožky a dále do buněčné membrány, kde vytvoří tzv. kanálky, kterými se dostávají účinné kosmetické látky přímo tam, kde je to nejvíc potřebné.

Současně dochází působením elektrického impulsu ke: stimulaci lymfy,stimulaci svalstva, zvýšení přívodu kyslíku do tkání, vpravení aktivních látek přímo do dermis.

Účinky tzv. TRANSKUTÁNNÍ ELEKTROPORACE jsou vědecky dokázány a to zejména v posledním desetiletí. Další výhodou je že výběr kosmetických přípravků není závislý na podmínce ionozovatelnosti daného produktu.